1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Το 1ο Νηπιαγωγείο Μεγαλόπολης βρίσκεται επί των οδών Ευριπίδη και Σωκράτη στη Μεγαλόπολη.Στο Νηπιαγωγείο λειτουργούν 2 τμήματα Πρωινού Υποχρεωτικού Προγράμματος(08:15-13:00) και 1 τμήμα Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμμματος (13:00-16:00)
Στεγάζεται σε κτίριο το οποίο κατασκευάστηκε με δαπάνες του "Ιδρύματος Βασιλείου Γ.Μελά για την Προσχολική Αγωγή"


τηλ.επικ.2791025136

e-mail..mail@1nip-megal.ark.sch.gr