Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Η παρακολούθηση video από το διαδίκτυο σχετικά με την οικογένεια :

 
 
 έδωσε την ιδέα να ζωγραφίσουν τα παιδιά τη δική τους οικογένεια, 
να επιλέξουν φωτογραφίες διαφόρων προσώπων που έχουν διαφορές στην εξωτερική τους εμφάνιση και να σχηματίσουν οικογένειες. Η δραστηριότητα έδωσε το έναυσμα να συζητήσουμε με τα παιδιά το θέμα της υιοθεσίας, του διαζυγίου, της συμβίωσης ανθρώπων από διαφορετικές χώρες, διαφορετικούς πολιτισμούς, την ύπαρξη μελών με ειδικές ανάγκες, το δικαίωμα των παιδιών να έχουν οικογένεια.


 
να απαριθμήσουν και να γράψουν σύμβολα αριθμών,


 
να ζωγραφίσουν κάποια πράγματα που οι γονείς τους  προσφέρουν αφιλοκερδώς: